Pacienty a rodina

Nová šance v léčbě rakoviny

Na kvalitě života záleží

V IBA pracujeme každým dnem na tom, abychom spolu s zdravotními specialisty posunuli možnosti v léčbě rakoviny. Víme, jak náročné je pro pacienty rozhodovat se o vhodné léčbě ... 

To je důvod, proč vám poskytujeme informace o výhodách protonové terapie. Je na vašem lékaři, aby posoudil, zda se jedná o vhodnou volbu pro vaše onemocnění.

Nezapomeňte prosím, že IBA není tým lékařů. Nemůžeme vám poradit ohledně vašeho onemocnění. Zkompletovali jsme však užitečné informace a odkazy na specializované instituce. Doufáme, že vám tyto informace pomohou rozhodnout se ohledně vaší léčby.

Jak mi může protonová léčba pomoci?

  • Snižuje riziko ozáření zdravých tkání 
  • Snižuje riziko návratu rakoviny
  • Snižuje riziko vedlejších účinků
  • Šance na lepší kvalitu pacientova života během léčby i po léčbě
  • Opakovaná léčba při opakovaném návratu nádoru
  • Léčba pro komplikovaná onemocnění, kdy konvenční radioterapie nestačí

Protonová léčba je považována za nejmodernější způsob ozařování nádorů

Protonová léčba je vhodná pro mnoho druhů rakoviny a je obzvláště vhodná v situacích, kdy jsou možnosti léčby omezené nebo představují pro pacienta nepřijatelná rizika.

Dětské nádory

Protonová léčba nádorů u dětí pro dětské rakoviny

Léčba rakoviny s nižším rizikem nežádoucích účinků má zásadní význam, zejména u dětí. Nádorové buňky jsou citlivější na záření, protože se rychle množí a lékaři tuto vlastnost používají při léčbě rakoviny. Dětské tělo se rychle vyvíjí , což je činí náchylnější k toxicitě radiační terapie. Díky snazším možnostem kontroly mohou být protony přesně usmerňovány, čímž pomáhají předcházet závažným komplikacím a krátkodobým a dlouhodobým vedlejším účinkům. Při léčbě solidních nádorů u dětí, zejména v blízkosti citlivých tkání, jako je mozek, mícha, oči nebo srdce,  má tak protonová léčba důležité místo.

Trpí vaše dítě nadorovým onemocněním? Stáhněte si tento zajímavý průvodce pro rodiče

Mozek

Proton therapy for brain cancers

Při léčbě rakoviny mozku je často nutná kombinace chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Pokud je indikováno záření, je rozhodující přesně zaměřit dávku na nádor kvůli blízkosti životně důležitých zdravých mozkových tkání, očí a optických nervů. Protonová terapie je tedy volbou ve srovnání s konvenční rentgenovou terapií, protože přináší menší dávku zdravým tkáním, což vede k méně nežádoucím účinkům, jako je neurologická dysfunkce a sekundární nádory.

Spodina lebeční a páteř

Protonová léčba nádorů spodiny lebeční a páteře

Léčba nádorů spodiny lebeční jako chordom či chondrosarkom je obzvláště obtížná kvůli blízkosti důležitých struktur mozku, mozkového kmene, kraniálních nervů a optických nervů. Protonová léčba je obzvláště vhodná právě pro tyto nádory, protože umožňuje minimalizovat dávku záření na zdravé tkáně, a přitom směřovat maximální dávku do nádoru. Díky tomu dosahujeme lepších výsledků, a současně méně nežádoucích účinků. Stejně tak při léčbě nádorů v blízkosti páteře snižuje protonová terapie ozáření plic, omezuje dýchací potíže a další komplikace, které jsou obvykle důsledkem konvenční radioterapie.

Hlava a krk

Protonová léčba nádorů hlavy a krku

V USA je každoročně více než 65 000 osob diagnostikováno s rakovinou hlavy a krku. Díky větší přesnosti a vzhledem k blízkosti jemných orgánů, jako mícha, oči, optické nervy, uši, slinné žlázy, či čelistní kloub je protonová terapie obzvláště vhodná pro léčbu nádorů hlavy a krku. To znamená, že více energie přichází do zničení nádoru a méně záření je přiváděno do okolní zdravé tkáně, což vede ke snížení rizika nežádoucích účinků, jako je slepota, poškození kostní hmoty, poškození sluchu, sucho v ústech a sekundární malignity.

Oči

Protonová léčba nádorů očí

Rakovina oka je velmi vzácná, ale její léčba obtížná, jelikož se nachází v blízkosti životně důležitých orgánů a zranitelných tkání. Díky větší přesnosti a možnostem jejich usměrnění mohou protony dodat silné radiační dávky do místa nádoru, aniž by způsobily zbytečné poškození okolní tkáně v očích a hlavě, což snižuje riziko nežádoucích účinků. Oční melanom je nejčastější typ nádorů oka. Protonová terapie umožňuje zachovat oko a pacientův zrak tím, že snižuje riziko poškození rohovky, čočky, sítnice či zrakového nervu. Ze stejného důvodu je vhodná pro léčbu nádorů v blízkosti optického nervu či makuly.

Plíce

Protonová léčba nádorů plic

Rakovina plic je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Protože chirurgie a chemoterapie většinou neodstraní 100% rakovinných buněk, ozařování představuje zásadní součást léčby. Ve srovnání s konvenční radioterapií dosahuje protonová léčba podobných výsledků, při současném snížení dávky záření na srdce, zdravé plíce, jícen a kostní dřeň. Protonová terapie tak snižuje riziko vedlejších účinků léčby, včetně pneumonitidy, ezofagitidy a únavy, a v případě potřeby zvyšuje účinek chemoterapie.

Prsa

Protonová léčba nádorů prsu

Zhruba u jedné z osmi žen se objeví rakovina prsu. Přestože konvenční radioterapie pomohla zachránit život mnoha žen, tento typ záření zvyšuje riziko toxické dávky na srdce, plíce a jiné orgány. Následkem je pak zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako je infarkt, plicní jizvení a sekundární malignity. Protonová terapie umožňuje snížit nadměrné ozáření zdravých tkání a orgánů. To je zvláště důležité u levostranné rakoviny prsu, spojené s vyšším rizikem ozáření srdce a spojených kardiovaskulárních onemocnění.

Zažívací trakt

Protonová léčba nádorů zažívacího traktu

Léčba gastrointestinálních nádorů často vyžaduje kombinaci radioterapie, chemoterapie a chirurgického zákroku, a často bývá obtížná vzhledem k blízkosti mnoha důležitých orgánů v břišní oblasti. V některých případech se konvenční radioterapie ani neaplikuje, jelikož riziko poškození okolní zdravé tkáně je příliš vysoké. U těchto pacientů může být protonová terapie vhodnější, neboť díky lepšímu usměrnění mohou protony dodat vyšší dávku do nádoru, a současně významně snížit ozáření zdravých tkání. Výsledkem je pak nižší riziko nežádoucích účinků.

Prostata

Protonová léčba karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je celosvětově nejčastější formou rakoviny u mužů. Tradiční léčba zahrnující chirurgický zákrok či radioterapii je však spojena s vysokým rizikem toxicity. Kvůli blízkosti kritických struktur, jako jsou okolní nervy, konečník a močový měchýř, může být důsledkem konvenční radioterapie erektilní dysfunkce, močová inkontinence, rektální poranění či sekundární onemocnění - návrat rakoviny. Protonová terapie může naopak snížit riziko poškození okolních orgánů způsobené nadměrným ozářením. Díky přesnému cílení umožňuje protonová léčba vynikající kontrolu , nižší riziko poškození zdravých tkání a lepší kvalitu života.

Gynekologická onemocnění

Protonová léčba gynekologických onemocnění

Protonová léčba je vhodná pro gynekologické nádory, jako jsou cervikální, endometriální, děložní, vaginální a vulvální onemocnění. Díky dodání vyšší dávky záření do oblasti nádoru a naopak nižší dávky na okolní zdravé tkáně a orgány snižuje protonová terapie ve srovnání s konvenční radioterapií riziko krátkodobých i dlouhodobých vedlejších účinků, zejména v oblasti tenkého střeva, močového měchýře, ledvin a kostní dřeně pánve a snižuje dopad na funkci močových cest a střev. Protonová léčba může také zabránit hormonální dysfunkci u mladších žen díky tomu, že chrání vaječníky.

Reiradiace

Protonová reiradiace

Sekundární ozařování zvyšuje riziko krátkodobých i dlouhodobých vedlejších účinků spojených s ozařováním. Na rozdíl od konvenční radioterapie mají protony schopnost zaměřit vyšší dávku záření přímo do nádoru a šetřit okolní zdravou tkáň. Díky tomu mohou být použity opětovně, ke zpětné reiradiaci. Pacienti s recidivou onemocnění, kteří již podstoupili radioterapii, jsou vhodnými kandidáty právě pro protonovou léčbu, která minimalizuje ozáření zdravé tkáně a může dosáhnout lepších léčebných výsledků.

Ostatní

Protonová léčba ostatních onemocnění

Protonová léčba může být vhodná pro řadu dalších onemocnění, jako je rakovina kostí, rakovina kůže, rakovina slinivky břišní, rakovina jater, lymfomy apod. Díky dodání vyšší dávky záření do oblasti nádoru a naopak nižší dávky na okolní zdravé tkáně může být tento typ léčby vhodný v podstatě pro všechny nádory v blízkosti citlivých tkání. Například lymfom se může objevit v různých částech těla, v blízkosti důležitých orgánů plic, srdce, jícnu, prsou a míchy. U pacientů s lymfomy může protonová terapie snížit zářením způsobené riziko rakoviny, jako je rakovina prsou, rakovina plic, rakovina žaludku či riziko srdečních problémů.

Najděte nejbližší centrum protonové léčby s technologií IBA

Více než 20 center na světě nabízí protonovou léčbu.

Pro více informací o jednotlivých centrech protonové léčby klikněte na mapu.

Klikněte na mapu a najdete nejbližší centrum protonové léčby

Klepnutím na vybranou oblast najdete všechna centra protonové léčby společnosti IBA

Vaše cesta k uzdravení právě začíná: co dále?

Hodí se protonová léčba pro vaše onemocnění? Pro více informací klikněte zde.
Zeptejte se svého onkologa
Kontaktujte protonové centrum
Více informací
Zeptejte se svého onkologa

Prvním krokem by měla být diskuze s Vaším ošetřujícím lékařem o protonové terapii. Onkologie zahrnuje tak široké spektrum specializací a možností léčby, že váš lékař nemůže být dokonale seznámen se všemi. Zpracovali jsme proto ty nejdůležitější vědecké publikace, které mu usnadní přehled o léčebných výhodách protonové terapie. Na našich webových stránkách si můžete stáhnout soubor studií, věnovaný několika typům onemocnění.

Obecně platí, že protonová terapie je velmi přínosná pro následující onemocnění:

Zajímavé zdroje informací pro vašeho lékaře:

Upozorňujeme, že zdravotní péče a její úhrada ze zdravotního pojištění může být v každé zemi jiná. Pacienti v zemích Evropské Unie mohou pro úhradu protonové léčby využít formuláře S2 nebo přeshraniční léčby.

Kontaktujte nejbližší centrum protonové léčby

Dalším krokem je kontaktovat jedno z protonových center, jehož lékaři nejlépe posoudí vhodnost léčby pro vaše onemocnění. Budete muset poskytnout Vaši zdravotní dokumentaci, aby mohli analyzovat váš stav. V ideálním případě byste měli mít k dispozici nejnovější lékařské zprávy v elektronické podobě.

Budete potřebovat hlavně:

  • Nejnovější lékařskou zprávu
  • Scan z CT nebo MR vyšetření

Hledejte protonové centrum IBA : dle typu onemocnění  nebo zeměpisné polohy

Tato mapa pokrývá pouze centra protonové léčby s technologií IBA, která jsou v současné době v provozu. Na světě existuje řada dalších center a mnoho jich je ve výstavbě.

Úplný seznam najdete na stránkách The Particle Therapy Co-Operative Group

Pro více informací o protonové léčbě

Příběhy pacientů

Většina pacientů se zajímá o příběhy osob s podobným onemocněním. Většina center protonové léčby uvedených v tomto dokumentu sdílí osvědčení o pacientech prostřednictvím svých internetových stránek. Níže naleznete seznam asociací, které vám mohou poskytnout více informací nebo usnadnit přístup k protonové léčbě.

Asociace

Cookies policy

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et des offres adaptés à vos centres d’intérêts.

Gérer vos préférences de cookies

Chez IBA, le respect de votre vie privée reste une priorité.

Les cookies fonctionnels garantissent le fonctionnement du site web. Ils ne peuvent pas être désactivés. En réglant vos préférences, vous pouvez activer et désactiver l’utilisation de ces cookies sur notre site web. Ces réglages ne seront valides que sur l’appareil que vous utilisez actuellement.

Cookies policies